Nyheder fra Svaneke

5 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Svaneke og omegn

Job tilbydes:
Svaneke Revision søger en erfaren revisor eller revisorassistent.
Svaneke Revision søger en godkendt revisor/erfaren revisorassistent med lyst til at arbejde med regnskabs-, rådgivning- og revisionsmæssige opgaver for en række små og mellemstore erhvervskunder og selskaber. Vi ser gerne: du har 3-5 års erfaring fra et revisionsfirma. du har flair for tal og er god til at finde løsninger du har lyst til at levere god service til vores kunder du er engageret og fleksibel du har kendskab til IT-regnskabsprogrammer, herunder gerne Focus IT, Excel, E-conomic mv. du har en relevant faglig uddannelse som godkendt revisor /revisorassistent /regnskabsassistent eller lignende økonomisk uddannelse/baggrund. Du har et digitalt mindset Om os: Vi er 9 engagerede medarbejdere, heraf en registreret revisor og en statsautoriseret revisor. Vi har medarbejdere med flere forskellige erfaringsmæssige og uddannelsesmæssige baggrunde, der gør det muligt at løse en bred vifte af opgaver. Vi har en digital profil og bruger ressourcer på at følge med i den finansielle digitalisering. Vi har et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte medarbejder i hverdagen, og hvor vi ikke er blege for at hjælpe hinanden. Vi tilbyder: Løn i forhold til kvalifikationer og erfaring Tiltrædelse efter aftale. Mulighed for selvstændig at tilrettelægge din arbejdsdag Ansvar for egne kunder, både store og små. Løbende efteruddannelse Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte Joan Gerdes Davies på telefon 5649 6032, eller se på vores hjemmeside www.svaneke-revision.dk. Ansøgningen skal sendes:                          Svaneke Revision Borgergade 3 DK-3740 Svaneke Tlf.: +45 5649 6032 E-mail: jd@svaneke-revision.dk
Svaneke Revision I/S
Indrykket 1. december på JobNet
Job tilbydes:
Organist / Kirkemusiker
IBSKER - SVANEKE -BODILSKER pastorat på Bornholm søger ny organist / Kirkemusiker I Ibsker, Svaneke og Bodilsker pastorat bor der godt 3.000 personer. Vi har tre kirker, to præster, to kirkesangere samt to organister / en organist og en kirkemusiker, der deler alle aktiviteterne ligeligt i et engageret, åbent og inkluderende fællesskab, hvor omgangstonen er munter og hjælpsom. Vi tilbyder et meningsfyldt arbejde i et livligt land-pastorat med tre engagerede menigheder, god stemning, godt samarbejde kirkerne imellem og glimrende kirkegang. Hos os er kirken en naturlig og efterspurgt del af lokalsamfundet og kulturlivet. Overordnet er pastoratet kendetegnet ved et stort fokus på sang og musik, hvilket ikke bare udfolder sig i kirkernes voksen-, børne- og spirekor, men også afspejles i musikgudstjenester og koncerter. Derudover bruges sognegården i Svaneke samt kirkerne til forskellige arrangementer i kirkeligt regi. Vi ønsker først og fremmest en engageret og alsidig organist/kirkemusiker, der gerne vil bidrage til at understøtte både menighed og fællesskab. Vi leder efter en høj faglighed og en lige så stor glæde og lyst ved at spille til højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger, og som kan hjælpe os med at lære konfirmanderne at synge salmer. Du må meget gerne kunne spille klaver, og vi håber, at du har mod på at videreføre vores børnekorarbejde. Vi glæder os til at byde dig velkommen i et fællesskab med mulighed for både faglig udvikling og et spændende og alsidigt arbejdsliv. Stillingen er på 22 timer pr. uge og er ledig pr. 1. januar 2023 eller snarest muligt efter. Ansøgningsfristen er fredag den 16. december 2022. Du sender ansøgningen - incl. CV og relevante bilag - elektronisk til Ibsker Sogns Menighedsråd på mailadressen 7563fortrolig@sogn.dk. Nærmere oplysning ved henvendelse til personalekontaktperson for Ibsker sogns menighedsråd Frank Kærgaard, tlf. 22816000.  Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet  og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290-698,37 kr . - 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner) Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årlig (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennnitet. Rådighedstillægget udgør årligt 24.340,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Svaneke Kirke v/Ulla Pedersen
Indrykket 2. december på JobNet
Job tilbydes:
Vil du være en del af skolen i den smukkeste købstad?
Svaneke Friskole søger dansklærer i 1.kl. pr. 1. februar 2023Drømmer du om at engagere dig på en friskole i et lokalmiljø, hvor skolen er en vigtig del af byens sjæl? Vi synes at Svaneke er verdens dejligste sted, og vi vil gerne have, at vores børn lærer og udvikler sig netop her, hvor de kan inspireres af klippekystens vildskab, byens kreative ånd og stærke sammenhold. Derfor bygger Svaneke Friskole på nærvær, kreativitet, fællesskaber, dannelse og faglighed, som udfoldes på sko-len og i lokalomgivelserne.Vi søger en kollega med relevant uddannelsesmæssig baggrund og som har lyst til at arbejde i friskolever-denen og gå den ekstra mil – en kollega, der kan understøtte nærværet og vores kreative profil. Beskæfti-gelsesgraden er som udgangspunkt fuldtid, men kan aftales nærmere.Vi er• en friskole i udvikling med godt 200 elever fra 0. – 9. klassetrin inkl. SFO og klubtilbud samt 35 en-gagerede kolleger.• en nærværende og kreativ friskole med morgensang, lejrskoler, praktik, forårskoncert, julebazar og markedsdag, projektopgave, frikvarterer med legepatruljer og spillebule, dramauger, tværsuger, fordybelsesuger, besøg uden for skolen, folkemøde og udeliv.• en friskole med læringscenter og eget bibliotek, som begge er med til at stimulere elevernes læse-lyst, læring og nysgerrighed på livet.• en friskole med sund økonomi.• Vi har en engageret bestyrelse og forældregruppe, som tager aktivt del i skolens udvikling.Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisa-tion. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse.Er det dig, vi søger?Send din ansøgning med bilag, der dokumenterer uddannelse m.m., sendes til post@svanekefriskole.dk senest den 15. december 2022 kl. 12.00. Samtalerne afholdes mandag i uge 51.Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Garfort på 50800282.
Den selvejende institution Svaneke Friskole
Indrykket 2. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk