Socialpsykiatrien kalder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Socialpsykiatrien Team Nexø søger 1 støttekontaktperson i 30 timer, i en midlertidig stilling samt  2-3 tilkaldevikarer, med start hurtigst muligt.

 

Du arbejder i skiftende vagter, og skal påregne at arbejde hver anden weekend.

Du får base Lindehuset i Svaneke. Team Nexø arbejder målrettet med

§ 85 omkring borgere med særlig udadreagerende kompleksitet.

Vi arbejder ud fra den pædagogiske tilgang LA2, og du vil blive oplært i denne metode.

Vi har hele tiden fokus på borgerens recovery proces, og derfor vægter vi borgerens indefra perspektiv højt.

Vi vægter høj grad af tværfagligt samarbejde med psykiatrisk Center, jobcenter, Misbrugscenter etc. samt andre samarbejdspartnere.

Ønsker du dig en arbejdsplads med højt til loftet, rummelighed og arbejdsglæde.

Vi arbejder systematisk med LA2, og er i gang med at uddanne os i Hausing First metoderne ICM, M-ACT og CTI.

Vores fokus punkter i arbejdet er at:

 • Arbejde recovery orienteret
 • Kvalificere vores dokumentation
 • Arbejde med tilpasset Low arousel pædagogik
 • Skabe en sammenhæng
 • Skabe struktur
 • Udvikle de indsatser for den støtte, som vi yder den enkelte borger

Så hvis du:

 • Er socialpædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller har tilsvarende kvalifikationer
 • Har lyst til at arbejde med Low arousel, og Hausing First
 • Erfaring med at håndtere mennesker i affekt
 • Er robust
 • Har en anerkende tilgang i kommunikationen til borgere og kollegaer.
 • Er indstillet på at arbejde med borgeren i centrum
 • Er omstillingsparat og har mod på et job, der kontinuerligt udfordrer
 • Har faglig stærk dømmekraft og tør handle på den
 • Har lyst og evne til at reflektere over egen og teamets praksis
 • Har overblik og god situationsfornemmelse
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Har erfaring med professionel dokumentation

Kan vi tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende arbejde
 • Engagerede kollegaer og samarbejdspartnere
 • Teamorganisering og teamsamarbejde
 • Stor grad af indflydelse på eget arbejde
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling herunder fast gruppesupervision,
 • Vi har fokus på, at skabe trivsel og trygt arbejdsmiljø for alle.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.

Der vil blive indhentet straffeattest ved ansættelse.

Kørekort til personbil er et krav.

Ansættelsen er pr. 01-12-2023. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.

Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse.
Kørekort til personbil er et krav.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

 

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen. 

Ansøgningsfrist

22-11-2023

Samtaletidspunkt

Ansættelsesdato

01-12-2023

Kontaktperson

leder af Socialpsykiatrien
Lulu-Ann Kierstein Jacobsen
56927852 / 21470146
eller

Nicklas Christer Pedersen

56927841  / 51594008

Arbejdssted

Lindehuset
Lindevej 5 A 5., 3740 Svaneke

En arbejdsplads, der binder øen sammen

BRK er en unik kommunal arbejdsplads, fordi øen er en selvstændig region. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som er ansvarsområder danske kommuner normalt ikke varetager. På brk.dk kan du læse mere om kommunen, der med 3.600 ansatte er øens suverænt største arbejdsplads.

BRK er en røgfri arbejdsplads. 

Vi hjælper dig på plads

Det er en stor beslutning at flytte til ’solskinsøen’ – derfor står du heller ikke alene med den. Vi har nemlig en tilflytterkonsulent, der hjælper med bolig, job til din ægtefælle og skole- eller fritidstilbud til familiens mindste. Læs mere her.

 

Center for Psykiatri og Handicap
I Center for Psykiatri og Handicap yder vi kompetent støtte og vejledning. Vi ser faglighed som nøglen til at løfte vores opgaver og nå vores mål om at borgerne lykkes i livet, på egne præmisser. Vi arbejder med borgernes medborgerskab og indflydelse på eget liv, så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale udfordringer har mulighed for at tage del i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Bornholm Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Lindehuset, Lindevej, 3740 Svaneke

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5938689

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet